• Oppholdsbetaling

    13/10/2017

    edf40wrjww2utHPContent:FullText

    Barnehagen tar følger til enhver tid makspris for barnehagen som er bestemt av Stortinget. For tiden er maksprisen 2730,-. I tillegg tar vi 400 kr. i matpenger for å dekke utgifter til mat.

    Det er søskenmoderasjon og inntektsgradert betaling i barnehagen.